Een seizoen kan snel voorbij als je het gezellig hebt. en dat is dus precies wat er met het afgelopen seizoen is gebeurd. Na elk seizoen is het dan weer tijd voor de jaarvergadering.

Even evalueren wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht, de mooie dingen maar natuurlijk ook wat er beter kan/moet.

Dit jaar zal ook weer een bestuursverkiezing plaatsvinden.
Rob Geboers is weer herkiesbaar. Kandidaten voor het nieuwe bestuur kunnen zich melden bij de voorzitter (Niels Verstappen) of een mail sturen naar info@jonosh.nl. Ook kun je op het begin van de vergadering je nog verkiesbaar stellen.

De voorlopige agenda:
- opening
- notulen vorige vergadering
- procedure bestuursverkiezing
- laatste kan verkiesbaar stellen bestuursfunctie
- Woordje van de voorzitter
- binnengekomen post
- woordje van de secretaris
- financien
- woordje van de penningmeester
- Programmering
- korte terugblik van het afgelopen jaar van de programmeur
- bestuursverkiezing
- pauze
- vrijwilligers
- woordje van bestuurslid technisch onderhoud
- woordje van bestuurslid logistiek
- woordje van de ondersteunende leden
- Nixnewz
- verbouwing
- raboclubkascampage
- Uitslag verkiezing
- rondvraag
- sluiting

Mocht je een onderwerp op de agenda willen hebben, meld dat dan via een mail naar info@jonosh.nl

AANVANG: 20:00 uur
BEGIN VERGADERING STIPT 21:00 uurDetails

  • Event Starts at: 2018-06-08 20:00:00
  • Entrance: €0.00
  • Genre: Leden vergadering