Jonosh, Jong Nederland gaan verbouwen

Op woensdag 29 Juni is er een akkoord bereikt tussen Jong Nederland, Wethouder Jac Huijsmans, Wethouder Peter Baudoin en Jonosh over de verbouwing van de oude maria school/ave maria. Er is besproken wat het vervolg traject is en welke stappen er moeten ondernomen worden door de partijen.

Het plan is opgenomen in de voorjaars nota van de gemeente Asten en na akkoord kan het plan verder ontwikkeld worden. Dit plan wordt op dinsdag 5 Juli besproken in het college. Als hierbij ingestemd wordt met het plan is de concept fase klaar en wordt er gewerkt aan de realisatie.