Notulen

Hier vindt je de notulen van de ledenvergaderingen, zodat je altijd op de hoogte bent van het wel en wee van onze OJC.

Notulen ledenvergadering 18-03-2017 (Wordt in de vergadering van 15 december 2017 vastgesteld)

Notulen ledenvergadering 08-09-2017 (Wordt in de vergadering van 15 december 2017 vastgesteld)