Notulen ledenvergadering 13-09-2015

Op 13 September is er weer een ledenvergadering geweest. Voor het geval dat je afwezig was is hier de notulen zodat je op de hoogte kunt blijven wat er gebeurt.

Notulen ledenvergadering 13-09-2015