Notulen vergaderingen raadpleegbaar op de site onder info

Voortaan zullen we alle ledenvergaderingen zo snel mogelijk publiceren op de Site, en wel onder het knopje info. Daar zal een extra kopje notulen toegevoegd worden.

We zullen de notulen met terugwerkende kracht toevoegen en daarbij zal bij staan of ze al vastgesteld zijn of niet. Om te beginnen staan de jaarvergadering notulen van september er op, Lees deze goed door want deze gaan vastgesteld worden in de ledenvergadering van 15 december 2017.

Kortom veel leesplezier en tot bij de vergaderingen.